Προϊόντα και υπηρεσίες
βιολογικών καθαρισμών

Λύσεις βιοτεχνολογίας για επαγγελματίες και ιδιώτες

30 χρόνια πείρας

Η εταιρεία GAIA (Φ. Λογοθέτου) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1991. Δραστηριοποιείται με επιτυχία αφενός στην εμπορία προϊόντων βιοτεχνολογίας και συστημάτων αερισμού / οξυγόνωσης, και αφετέρου στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης υγρών αποβλήτων και λυμάτων σε βιολογικούς καθαρισμούς.

29 χρόνια προσφέρουμε λύσεις!