Ποιοί Είμαστε

Η εταιρεία GAIA ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1991.
Αντικείμενο της εταιρείας είναι:

  • η διαχείριση αποβλήτων
  • η εμπορία προϊόντων βιοτεχνολογίας (μίγματα μικροοργανισμών).

       Περισσότερες πληροφορίες:

  •   Η διαχείριση αποβλήτων της βιομηχανίας ή αστικών λυμάτων, καθώς και η λειτουργία μικρών μονάδων βιολογικού καθαρισμού (π.χ. σε ξενοδοχειακές μονάδες) γίνεται με παροχή τεχνικής υποστήριξης από βιολόγο και χημικό μηχανικό καθώς επίσης και με εργαστηριακή κάλυψη και έλεγχο των βασικών παραμέτρων - COD, BOD, DO - στους βιολογικούς καθαρισμούς.

  •   Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται με επίσκεψη εξειδικευμένου  επιστημονικού προσωπικού στην μονάδα του βιολογικού καθαρισμού, έλεγχο των παραμέτρων λειτουργίας και σύνταξη τεχνικής έκθεσης με προτάσεις για την επίλυση πιθανών προβλημάτων.
  •   Η εμπορία και διακίνηση των προϊόντων βιοτεχνολογίας και ιδιαίτερα των μιγμάτων μικροοργανισμών περιλαμβάνει μια σειρά προϊόντων για τη διάσπαση του λίπους, για την έναρξη μονάδων βιολογικού καθαρισμού, καθώς επίσης και προϊόντα εξειδικευμένα για τη βιομηχανία τροφίμων ή τις μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Η εταιρεία  GAIA αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα προϊόντα των εργοστασίων βιοτεχνολογίας :

  • International-Biochemicals Ltd.
  • Biosystems Ltd.
  • Biofuture Ltd.

  Όλα τα προϊόντα μας κατέχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001 και ISO9002, και εισάγονται συσκευασμένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αγγλία.

[ Ποιοί Είμαστε ] [ Πελάτες & Συνεργασίες ] [ Προϊόντα ] [ Νέα ] [ Επικοινωνία ] [ Links ] [ FAQ ]

GAIA  Γρ. Ξενόπουλου 5  154 51  Νέο Ψυχικό  Τηλ: 010 677 9851, 010 677 9869  Fax: 010 677 9869  gaia@acci.gr
Website Designed & Hosted by E.DIS.I. Net