Τεχνική Υποστήριξη

  Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό  - Βιολόγο και Χημικό μηχανικό - της εταιρείας μας και σε συνεργασία με το τεχνικό προσωπικό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Επίλυση προβλημάτων και παρακολούθηση λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών.
  • Έλεγχος / μέτρηση παραμέτρων βιολογικού καθαρισμού και ανάλυση δεδομένων (BOD, COD, έλεγχος καθίζησης ).
  • Μικροσκοπικός έλεγχος βιομάζας

Διάγραμμα Υπηρεσιών
  • Μέτρηση διαλελυμένου οξυγόνου (D.O.)
  • Χρήση μιγμάτων ειδικών μικροοργανισμών για βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων.
  • Αναλυτική έκθεση λειτουργίας μονάδας και προτεινόμενες λύσεις.
  • Μηνιαία παρακολούθηση λειτουργίας (κατόπιν συμφωνία


[
Ποιοί Είμαστε ] [ Πελάτες & Συνεργασίες ] [ Προϊόντα ] [ Νέα ] [ Επικοινωνία ] [ Links ] [ FAQ ]

GAIA  Γρ. Ξενόπουλου 5  154 51  Νέο Ψυχικό  Τηλ: 010 677 9851, 010 677 9869  Fax: 010 677 9869  gaia@acci.gr
Website Designed & Hosted by E.DIS.I. Net